Nazca Lines อารยธรรมที่สาบสูญ

รวย หวยออนไลน์

Nazca Lines อารยธรรมที่สาบสูญ

    NAZCA LINES หรือ ลายเส้นนาซก้า คือภาพลายเส้นต่างๆหลากหลายขนาดกว่า 300 ภาพ โดยที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวเกินกว่า 200 เมตร ปรากฏขึ้นบนผืนทะเลทรายนาซก้า ทางตอนใต้ของประเทศเปรู กินพื้นที่กว่า 80 กิโลเมตร
    สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของชาวนาซก้า ที่เคยอาศัยในดินแดนนี้มาก่อน โดยที่ชาวนาซก้านั้นนับถือเทพเจ้าหลายองค์ เช่น ภูเขา ทะเล ท้องฟ้า ดิน ไฟ และน้ำ อีกทั้งยังเชื่อเรื่องหลังความตาย ชาวนาซก้ามีวิทยาการหลายอย่างที่ล้ำสมัยในยุคนั้น (ก่อนยุคอาณาจักรอินคา) เช่น ระบบชลประทาน การสร้างพีระมิด การทำมัมมี่ แต่ทั้งนี้นั้น ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับการทำลายเส้นนาซก้านี้
    ลายเส้นนาซก้า ถูกพบครั้งแรกเมื่อปี 1553 แต่ ณ ตอนนั้นคิดว่าเป็นเพียงถนนเส้นหนึ่งเท่านั้น จนกระทั่งถูกมองเห็นจากบนเครื่องบินโดยความบังเอิญ โดยนักโบราณคดี Paul Kosok ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาระบบชลประทานโบราณ เมื่อปี 1940 ซึ่งเขาสังเกตเห็นว่า มีลายเส้นรูปร่างคล้ายนก จึงได้ศึกษาลายเส้นเหล่านี้อย่างจริงจัง
    มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงเหตุผลในการสร้างลายเส้นนาซก้านี้ขึ้น ซึ่งมีบางทฤษฎีที่ถูกยอมรับในวงกว้าง ได้แก่ ทฤษฎีที่เชื่อว่าเป็นปฏิทินทางดาราศาสตร์, เป็นแผนที่บอกเส้นทางการไหลของน้ำบาดาล, เพื่อบูชาและประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา
    แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้น เพราะชาวนาซก้าไม่ได้ทิ้งสิ่งใดที่บ่งบอกถึงเหตุและผลเกี่ยวกับลายเส้นนาซก้านี้เลย หรือถ้าไม่ใช่ฝีมือของชาวนาซก้า แล้วจะเป็นใครกัน และทำไปเพื่ออะไร  ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ทิ้งไว้แต่เพียงความลับให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไป

รวย หวยออนไลน์

RUAY เว็บหวยออนไลน์อันดับ 1 ให้บริการหวยออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ทุกประเภท ตลอด 24 ชม. สมัครฟรี